Innehåll på sidan

Publicerad 10 mars 2020

Konkurrens, Upphandling, Rapportserie, 2020:1

Korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling

Osund konkurrens i form av korruption, anbudskarteller och annat förtroendeskadligt beteende skadar samhällsekonomin. Offentlig upphandling är ett riskområde.

I den här rapporten redogör vi för hur upphandlare ser på olika frågor avseende korruption och osund konkurrens. Rapporten identifierar också flera centrala områden där upphandlare lyfter fram att det finns behov av förbättrade förutsättningar och ökad information för att de ska kunna göra verklig skillnad i kampen mot den osunda konkurrensen.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 96

Ladda ner rapport
1,11 MB