Innehåll på sidan

Publicerad 6 oktober 2020

Konkurrens, Upphandling, Uppdragsforskning, 2020:2

Konkurrens och offentlig upphandling

Professor Fredrik Andersson har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur konkurrenshänsyn beaktas och kan beaktas för ändamålsenlig och effektiv offentlig

I rapporten pekar författaren på ett flertal aspekter för att främja konkurrens i offentlig upphandling. Framför allt kan upphandlande myndigheter aktivt underlätta deltagande genom en ökad transparens och information i syfte att minska kostnader för eventuella anbudsgivare. Som ett sätt att få fler företag att delta med anbud kan upphandlande myndigheter i större utsträckning även bjuda in och uppmuntra fler leverantörer att delta i sina upphandlingar. Författaren pekar även på att det är viktigt att fortlöpande utvärdera de upphandlingar som genomförts och de avtal som slutits med leverantörer.

Sammanfattningsvis är transparens, information, beställarkompetens och uppföljning nycklarna till väl fungerande konkurrens.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 48

Ladda ner rapport
1,77 Mb