Innehåll på sidan

Publicerad 30 mars 2016

Konkurrens, Uppdragsforskning, 2016:1

Konkurrens och miljö

Hans Henrik Lidgard vid Lunds Universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, studerat hur miljörättsliga aspekter tillgodoses vid konkurrensrättsliga överväganden vad avser såväl samarbetsöverenskommelser som dominerande ställning i EU. Medförfattare är Patrik Samuelsson.

Konkurrensrättsliga skärningspunkter är av särskilt intresse. Under lång tid har fokus varit på konkurrensrättens förhållande till immaterialrätten. Relationen miljö-konkurrens har diskuterats förhållandevis livligt i Europa, men däremot inte varit föremål för samma intresse i Sverige. 2010 sammanställde Konkurrensverket tillsammans med nordiska konkurrensmyndigheter en översiktlig rapport i ämnet, som utgör en grund för föreliggande rapport.

Författarna har till denna rapport har tittat på hur miljörättsliga aspekter tillgodoses vid konkurrensrättsliga överväganden vad avser såväl otillåtet samarbete som missbruk av dominerande ställning. Rapporten berör även företagssammanslagningar och bekräftar hypotesen att en balans mellan de konkurrensrättsliga och miljömässiga övervägandena kan åstadkommas.
Serie: Uppdragsforskning 2016:1

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 112

Ladda ner rapport
1,37 Mb