Innehåll på sidan

Publicerad 23 februari 2015

Upphandling, Uppdragsforskning, 2015:2

Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling

Andrea Sundstrand har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, utrett i vilken utsträckning det är möjligt för upphandlande myndigheter att ställa krav på kollektivavtal eller på andra arbetsrättsliga villkor, i syfte att skydda arbetstagarna från orimliga löner och osäkra anställnings- och arbetsförhållanden.

Slutsatserna i rapporten pekar på att det i dagsläget inte är möjligt att ställa krav på att företagen ska ha kollektivavtal i samband med offentliga upphandlingar. Det är däremot möjligt att ställa krav på att företagen uppfyller vissa villkor i kollektivavtalen.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 32

Ladda ner rapport
837,96 Kb