Innehåll på sidan

Publicerad 21 oktober 2016

Konkurrens, Uppdragsforskning, 2016:2

IT-standarder, inlåsning och konkurrens. En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning

Björn Lundell vid Högskolan i Skövde har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlagt hur explicita och implicita krav på användning av olika typer av IT-standarder påverkar förutsättningarna för konkurrens för olika aktörer på marknaden. Medförfattare är Jonas Gamalielsson och Stefan Tengblad.

Utifrån ett konkurrensperspektiv är det ofta problematiskt när offentliga aktörer genomför IT-upphandlingar och ställer krav på slutna standarder vad gäller till exempel programvara och filformat. Resultatet blir ofta att några få dominerande aktörer på marknaden gynnas medan andra aktörer missgynnas med ökad risk att de mindre aktörerna slås ut från marknaden. De offentliga aktörernas omedvetenhet om de långsiktiga effekterna av beteendet bidrar till en problematisk och kostsam inlåsning som kan vara svår att ta sig ur.

I rapporten framhåller författarna att det behövs ökad kunskap om effekterna av att använda och referera till standarder vid kravställning, beslut, upphandling, införskaffande och utveckling av olika IT-system och lösningar inom IT-området. Författarna redovisar exempel på olika typer av inlåsning och dess effekter, men även hur inlåsningarna kan undvikas.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 204

Ladda ner rapport
2,76 Mb