Innehåll på sidan

Publicerad 24 maj 2023

Upphandling, Analys i korthet, 2023:8

Granskning av frivilliga förhandsinsyner

Konkurrensverket har löpande granskat alla annonser om frivillig förhandsinsyn som har publicerats i registrerade annonsdatabaser under 2022. Som ett resultat av granskningen kommer Konkurrensverket fortsättningsvis att granska annonser om frivillig förhandsinsyn.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över upphandlingslagstiftningen och ska inom ramen för sitt uppdrag verka för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I tillsynsarbetet har det noterats brister i annonser om frivilliga förhandsinsyner. Konkurrensverket har därför prioriterat att närmare granska frivilliga förhandsinsyner i syfte att uppmärksamma den faktiska tillämpningen av bestämmelserna om förhandsinsyn i upphandlingslagarna.

Konkurrensverket har löpande granskat de annonser om frivillig förhandsinsyn som har publicerats i registrerade annonsdatabaser under 2022 och i de fall det har funnits skäl har Konkurrensverket inlett en utredning för vidare granskning inom ramen för upphandlingstillsynen. Prioritering har skett enligt Konkurrensverkets gällande prioriteringspolicy.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 7

Ladda ner rapport
409,33 kB