Innehåll på sidan

Publicerad 21 mars 2019

Upphandling, Uppdragsforskning, 2019:2

Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö

Professor Charles Edquist har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer

Rapporten fokuserar på hur offentlig upphandling i större utsträckning kan främja skapandet av nya innovationer. Mer specifikt handlar rapporten om hur offentliga aktörer kan använda sig av funktionsupphandling som ett sätt att driva på nya innovativa lösningar på exempelvis samhälleliga, miljömässiga och sociala problem. Detta går att göra, enligt författaren, genom att en ökande andel av de varor, tjänster och system som i dag upphandlas som specifika produkter i stället skulle beskrivas i termer av funktionskrav när de upphandlas.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 62

Ladda ner rapport
1,29 Mb