Innehåll på sidan

Publicerad 27 juni 2018

Konkurrens, Rapportserie, 2018:5

Frivilliga åtgärder i offentlig säljverksamhet

Konkurrensverket har gjort en uppföljning av 25 ärenden från åren 2010–2017 som rört offentlig säljverksamhet. I samtliga fall hade en utredning inletts för att klarlägga om en offentlig aktör brutit mot regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Den här rapporten visar att offentliga aktörer i samband med att de blivit föremål för en utredning i flera fall har ändrat sitt beteende på ett sådant sätt att risken för konkurrensbegränsande effekter har minskat. Lagstiftningen och Konkurrensverkets tillsyn har alltså gett resultat.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 66

Ladda ner rapport
810,63 Kb