Innehåll på sidan

Publicerad 21 november 2016

Konkurrens, Uppdragsforskning, 2016:4

Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige. En studie av förändring inom betalsystemet

Det svenska betalsystemet kommer framöver sannolikt att präglas av högre konkurrens, större krav på de etablerade företagen att prestera om de vill behålla sina positioner samt att nya innovativa tjänster och företag fortsätter att utvecklas i allt högre takt. Det framgår av en ny forskningsrapport som Niklas Arvidsson vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har gjort inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning.

Betalsystemet i Sverige står i dag inför en situation där branscherna och marknaderna för betalningstjänster förändras i snabb takt. På senare tid har vi sett en explosion av nya typer av mobila, elektroniska betaltjänster som till exempel Izettle, Paypal, Swish och Wywallet samt nya företag som till exempel Kivra, Klarna, Izettle, Seamless och Trustly. Det är den här förändringen av betalsystemet, och framförallt framväxten av mobila och elektroniska betalningstjänster, som författaren till denna rapport haft i uppdrag att belysa.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 120

Ladda ner rapport
1,94 Mb