Innehåll på sidan

Publicerad 15 december 2014

Konkurrens, Rapportserie, 2014:2

Etablering och konkurrens bland vårdcentraler – om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor

Konkurrensverket har fått i uppdrag att följa upp landstingens arbete med vårdvalssystem i primärvården ur konkurrenssynpunkt. I uppdraget ingår att analysera utvecklingen av antal vårdcentraler och vårdgivare samt analysera förutsättningarna för kvalitetskonkurrens mellan dessa. Vi har analyserat de ekonomiska förutsättningarna för vårdcentraler i olika landsting.

I denna rapport konstaterar vi att det finns förutsättningar för kvalitetskonkurrens i stora delar av landet. I områden med låg tillgänglighet är möjligheterna för att välja vårdcentral sämre. Vi konstaterar också att ersättningssystemens utformning och uppdragens bredd har betydelse för vårdcentralers närvaro och resultat inom landstingens olika vårdvalssystem för primärvård.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 120

Ladda ner rapport
1,53 Mb