Innehåll på sidan

Publicerad 10 september 2014

Upphandling, Uppdragsforskning, 2014:4

Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

Per-Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet och John Hane från Foyen Advokatfirma har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, genomfört en granskning av entreprenadupphandlingar på den svenska byggmarknaden.

Rapporten ger en bra beskrivning av fördelarna och nackdelarna med olika upphandlingsstrategier som offentliga och privata beställare av byggentreprenader kan använda sig av.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 198

Ladda ner rapport
1,93 Mb