Innehåll på sidan

Publicerad 9 december 2015

Upphandling, Uppdragsforskning, 2015:8

Elektronisk upphandling - En analys av fördelar, nyttor, utmaningar och hinder

Konkurrensverket har gett Anne Engström vid Luleå tekniska universitet i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlägga nyttor och kostnader vid införandet av elektronisk upphandling för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Medförfattare är Åsa Wallström (Luleå tekniska universitet) och Esmail Salehi-Sangari (KTH).

Författarnas enkät bland kommuner, landsting och statliga myndigheter visar att närmare 85 procent av upphandlande myndigheter redan använder någon form av elektronisk kommunikation vid genomförandet av annonserade upphandlingar. Av dessa upplever en majoritet att e-upphandling medfört besparingar.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 44

Ladda ner rapport
1,33 MB