Innehåll på sidan

Publicerad 16 september 2016

Konkurrens, Rapportserie, 2016:7

Egna varumärken på livsmedel – konsumtionsmjölk

Den svenska livsmedelsmarknaden förändras genom att handelns egna märkesvaror är en allt vanligare syn i butikshyllorna. Marknadsandelarna för egna märkesvaror ökar och nya produktgrupper omfattas. Detta följer en internationell trend och blir allt viktigare i butikernas utbud.

I denna rapport belyser vi teorier om utveckling för egna märkesvaror, erfarenheter från andra länder och illustrerar svenska förhållanden med marknaden för mjölk. Konsumtionsmjölk har valts som exempel eftersom det är en produkt där egna märkesvaror introducerades relativt sent och utvecklingen mot ökad andel av egna märkesvaror går snabbt.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 74

Ladda ner rapport
781,88 Kb