Innehåll på sidan

Publicerad 20 april 2017

Konkurrens, Uppdragsforskning, 2017:4

Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster. Snabb evolution eller teknisk revolution?

Christian Sandström vid Chalmers Tekniska Högskola och forskningsinstitutet Ratio har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt i vilken utsträckning digitala lösningar används inom marknaden för juridiska tjänster.

Juridiska tjänster digitaliseras och nya onlinebaserade aktörer levererar prispressade tjänster via internet. Digitaliseringen av branschen sker utan plötsliga omvälvningar. Det är snarare en långsam och successiv process. Men redan i dag finns det stora internationella advokatbyråer som experimenterar med artificiell intelligens. Det visar en ny rapport om digitalisering av juridiska tjänster.

Rapporten ger ett viktigt bidrag till en ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkar marknaden för juridiska tjänster.

Författaren ansvarar själv för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 126

Ladda ner rapport
1,42 Mb