Innehåll på sidan

Publicerad 8 oktober 2015

Konkurrens, Rapportserie, 2015:8

Den svenska fondmarknaden – en fördjupning

Konkurrensverket har gjort en översyn av den svenska fondmarknaden. I en ny rapport ”Den svenska fondmarknaden – en fördjupning” breddas analysen från den tidigare översynen från 2013. Fokus denna gång har legat på kundrörlighet och fondavgifter.

I Konkurrensverkets rapport Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden – inlåning, bolån och fonder (2013:4) kunde det bland annat konstateras att det fanns vissa problem gällande bristande kundrörlighet och trögrörliga förvaltningsavgifter på den svenska fondmarknaden, vilka sannolikt kunde bero på olika hinder för en effektiv konkurrens.

I den här rapporten är ambitionen att fördjupa analyserna av fondmarknaden för att ytterligare belysa marknads- och konkurrensförhållandena med fokus just på kundrörligheten och fondavgifterna.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 112

Ladda ner rapport
1,98 Mb