Innehåll på sidan

Publicerad 21 maj 2015

Upphandling, Uppdragsforskning, 2015:4

Den offentliga marknaden i Sverige

Konkurrensverket har gett dr Karl-Markus Modén vid Karlstads universitet i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, med hjälp av ny data göra en uppskattning av den offentliga sektorns samlade inköp samt att undersöka om och vilket sätt dessa data kan komplettera den statistik om offentliga upphandlingar som Konkurrensverket redovisar varje år. Medförfattare är Magnus Arnek, Stefan Sidholm, Fredrik Tamm samt Björn Wahlman.

Den här rapporten, som bygger på detaljerade uppgifter om myndigheters utbetalningar till företag, ger en ny bild av statens, kommunernas och landstingens samlade inköp, bland annat hur stora belopp det sammantaget handlar om, hur de fördelar sig mellan olika typer av varor och tjänster och mellan olika typer av leverantörer m.m. 

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 130

Ladda ner rapport
2,81 Mb