Innehåll på sidan

Publicerad 26 november 2018

Upphandling, Rapportserie, 2018:8

Dela upp eller motivera i upphandlingen. Rapport om motiveringsskyldigheten i LOU

I vår roll som tillsynsmyndighet för offentlig upphandling i Sverige ingår att verka för bättre förutsättningar för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. I lagen om offentlig upphandling finns det en skyldighet för upphandlande myndigheter att ta ställning till om det går att dela upp upphandlingen. En uppdelad upphandling kan underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 32

Ladda ner rapport
710,93 kB