Innehåll på sidan

Publicerad 3 februari 2020

Upphandling, Uppdragsforskning, 2020:1

Competition and Litigation in Swedish Public Procurement

Docent Janne Tukiainen och docent Kirsi-Maria Halonen har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt varför antalet anbud minskat inom offentlig upphandling. Författarna har även undersökt överprövningar av genomförda upphandlingar.

Av rapporten framgår att små företag ser offentliga upphandlingar som betungande. Den omfattande arbetsinsats som krävs för att lämna anbud gör att många väljer att avstå. Förändrade upphandlingsprocesser, branschanpassade upphandlingar och bättre kommunikationsinsatser kan bidra till en enklare anbudsprocess som kan öka antalet anbud, enligt forskarna.

Studien visar också att antalet överprövningar är högt i Sverige. Överprövningar leder till förseningar och ökade kostnader för upphandlande myndigheter. Forskarna pekar på att den absolut viktigaste åtgärden för att minska antalet överprövningar är att den upphandlande myndigheten i större utsträckning kommunicerar resultaten från upphandlingen med övriga anbudsgivare.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 78

Ladda ner rapport
1,89 Mb