Innehåll på sidan

Publicerad 30 juni 2015

Konkurrens, Rapportserie, 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande

Det byggs för få bostäder i förhållande till behovet i Sverige och en av anledningarna är bristen på tillgång på byggbar mark. Det övergripande syftet med rapporten är att ta reda på varför det råder brist på byggbar mark i Sverige och vilken betydelse som markägandet har för situationen.

Rapporten visar att kommunerna i de allra flesta fall är den viktigaste markägaren av exploaterbar mark. Kommunernas tilldelning och försäljning av mark påverkar därför det potentiella byggandet. Flera av kommunerna anser dock att de inte har tillräckliga resurser för mark- och planarbete och kommunerna använder inte fullt ut sina möjligheter att ställa krav på att bostäder faktiskt kommer på plats. Kommunerna bör villkora försäljning av mark med att den också bebyggs samt i högre grad tillämpa reglerna om genomförandetid i PBL så att ökat utbud av bostäder säkras.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 88

Ladda ner rapport
1,15 MB