Innehåll på sidan

Publicerad 25 juni 2015

Konkurrens, Rapportserie, 2015:4

Bättre konkurrens i bostadsbyggandet? En uppföljning 2009-2012

Rapporten ”Bättre konkurrens i bostadsbyggandet? En uppföljning 2009-2012” är en uppföljning av Konkurrensverkets rapport från 2006. De inriktningsförslag för olika aktörer som Konkurrensverket la fram har delvis blivit verklighet - delvis inte.

I rapporten konstaterar vi att marknadskoncentrationen har minskat och att konkurrensen förbättrats både vad gäller projektutveckling och byggentreprenader. Kommunerna har ökat sin planberedskap och är en viktig källa för tillgången på byggbar mark. Samtidigt kan vi konstatera att det byggs för lite och att byggpriserna fortfarande är höga.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 80

Ladda ner rapport
1,58 MB