Innehåll på sidan

Publicerad 1 december 2009

Upphandling, Uppdragsforskning, 2009:10

Att utvärdera anbud - utvärderingsmodeller i teori och praktik

Konkurrensverket har gett fil dr Sofia Lundberg vid Umeå universitet och professor Mats Bergman vid Södertörns högskola i uppdrag att genomföra en analys av förekomsten och tillämpningen av anbudsutvärderingsmodeller i offentlig upphandling.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 77

Ladda ner rapport
1,32 Mb