Innehåll på sidan

Publicerad 25 juni 2015

Upphandling, Rapportserie, 2015:6

Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling

Denna rapport beskriver det rättsliga utrymmet för att inkludera arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid upphandling av offentliga kontrakt av tjänster, byggentreprenader och byggkoncessioner som utförs i Sverige.

Rapporten går också igenom hur upphandlande myndigheter praktiskt kan gå till väga för att inkludera dessa krav och villkor i sina upphandlingar.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 105

Ladda ner rapport
1019,41 kB