Innehåll på sidan

Publicerad 7 maj 2015

Upphandling, Rapportserie, 2015:2

Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande. Anbudskonkurrens och utveckling

I den här rapporten presenterar vi en övergripande bild av de allmännyttiga bostadsföretagens upphandlingar.

Vi har även kartlagt anbudskonkurrensen och identifierat vilka faktorer som de upphandlande företagen värderar vid upphandlingar. Rapporten innehåller också förslag på hur anbudskonkurrensen kan förbättras.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 74

Ladda ner rapport
1,06 MB