Innehåll på sidan

Publicerad 9 februari 2015

Upphandling, Uppdragsforskning, 2015:1

Affärsbaxning – ett ramverk för den goda affären

Lars-Johan Åge vid Handelshögskolan i Stockholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, utvecklat befintliga teorier och arbetssätt om ett modernt affärsmannaskap (Affärsbaxningsmodellen) till ett inköpssammanhang och därigenom visat hur modellen även kan användas inom offentliga inköp. Medförfattare till rapporten är Johan Stern vid Ramberg Advokater.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 64

Ladda ner rapport
1,21 Mb