Innehåll på sidan

Välkommet med konkurrensutsättning av ansökningarna för mobil uppkoppling på fjärrtåg

Konkurrensverket har yttrat sig över Post- och telestyrelsens rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg.

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på fjärrtåg. I uppdraget ingick att prioritera insatser som ger effekt på högtrafikerade järnvägsstråk med stor andel passagerartrafik i alla landsdelar. Riksdagen har efter förslag från regeringen i budgetpropositionen 2021 beslutat att 50 miljoner kronor satsas under 2021–2022 för detta syfte, 25 miljoner kronor per år.

Konkurrensverket har inga invändningar emot PTS förslag att själv utses som stödgivande myndighet. Konkurrensverket har inte heller några invändningar emot att avsätta en del av medlen 2022 till Ådals- och Botniabanan. Konkurrensverket välkomnar dessutom ambitionen att konkurrensutsätta ansökningarna, och diskuterar PTS preliminära förslag på utformning av tilldelningsprocessen i vårt yttrande.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-06-30

Nyhet30 juni 2021