Innehåll på sidan

Upphandlingstillsyn på agendan när Österåker höll utbildningsdag

Köp av sociala tjänster, avsteg från ramavtal och direktupphandlingar var några av de frågor som medarbetarna på Österåkers kommun ville diskutera när Konkurrensverket hälsade på för att prata upphandlingstillsyn.

Det var i början av oktober som Konkurrensverkets medarbetare besökte Österåkers kommun. Den som tog initiativet till inbjudan var kommunens upphandlingschef Lisa Tingström.

– Bakgrunden till att vi bjöd in Konkurrensverket var dels att jag hade sett på webbplatsen att möjligheten fanns, men också för att vi här i kommunen hade fått i uppdrag att arrangera en utbildningsdag om upphandling. Där ville vi gärna ha med Konkurrensverket för att de skulle kunna berätta om sin upphandlingstillsyn, säger Lisa Tingström.

Öka förståelsen för upphandling

Österåkers kommun har cirka 1 800 anställda. Många av dem kommer på något sätt i kontakt med lagen om offentlig upphandling i sitt dagliga arbete. Vissa mer, andra mindre.

– Vi vill göra frågan om upphandling mer begriplig för våra medarbetare och skapa förståelse för den offentliga upphandlingens syfte. Att vi arrangerade en upphandlingsdag var ett led i det arbetet.

Medarbetare med många olika kompetenser deltog i upphandlingsdagen. Här fanns exempelvis upphandlare, enhetschefer, förvaltningschefer och politiker. Även andra kommuners medarbetare bjöds in att delta och bland annat medarbetare från Vaxholms kommun fanns på plats.

Praktiskt tillsynsarbete

– Upphandlingsdagens förmiddag vek vi åt utbildning i offentlig upphandling. Konkurrensverket deltog på eftermiddagen och informerade om det praktiska tillsynsarbetet. Det knöt ihop säcken väldigt bra. Mycket av det vi hade pratat om tidigare på dagen blev levandegjort när Konkurrensverkets medarbetare berättade om sitt arbete. Många frågor blev begripliga på ett helt annat sätt, berättar Lisa Tingström.

Köp av sociala tjänster, avsteg från ramavtal och direktupphandlingar hörde till de frågor utbildningsdagens medarbetare ville diskutera med Konkurrensverkets representanter.

– Inte minst var det intressant att få höra vad som händer om vi inte gör rätt, vad det kan få för konsekvenser. Det var ett bra och konkret avslut på vår utbildningsdag, säger Lisa Tingström.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-04-27

Artikel19 oktober 2017