Innehåll på sidan

Två företag får betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Två företag verksamma inom försäljning av heminredning, möbler och design har accepterat ett avgiftsföreläggande från Konkurrensverket. Företagen koordinerade vissa av sina försäljningspriser, vilket utgjorde ett otillåtet samarbete. De ska nu betala sammanlagt över en halv miljon kronor i konkurrensskadeavgift.

Konkurrensverket har utrett ett misstänkt otillåtet samarbete mellan Artilleriet Interiors AB och Rum21, som är en del av Royal Design Group AB. Samarbetet inleddes i februari 2016 och pågick till åtminstone juni månad samma år. Överträdelsen består i att företagen, i strid med konkurrenslagen, koordinerade sina försäljningspriser på produkter av varumärket Ton.

Konkurrensreglerna syftar till att värna konkurrensen till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det därför inte tillåtet för konkurrerande företag att ingå avtal som hindrar eller begränsar konkurrensen på marknaden, genom att exempelvis komma överens om vilka priser företagen ska ta av konsumenterna.

De aktuella företagen har gått med på ett så kallat avgiftsföreläggande. Det innebär att företagen godkänner att betala en konkurrensskadeavgift. Artilleriet Interiors AB och Royal Design Group AB har accepterat att betala 75 000 kronor respektive 500 000 kronor i konkurrensskadeavgift.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Nathalie Nord Karlsson, sakkunnig, 08-700 15 26,

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-12

Pressmeddelande2 juli 2020