Innehåll på sidan

Tolktjänster upphandlades felaktigt av Region Blekinge

Region Blekinge bröt mot upphandlingsreglerna när regionen köpte in tolktjänster till verksamheten. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att regionen ska betala 960 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Region Blekinge har ett löpande behov av att anlita externa tolktjänster i sin verksamhet. Under stora delar av 2019 saknade dock regionen upphandlade kontrakt eller ramavtal för tolkar. Att inga kontrakt eller ramavtal fanns upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) berodde, enligt Region Blekinge, på förseningar i det interna arbetet med att förbereda och ta fram en ny annonserad upphandling.

Under större delen av 2019 gjorde verksamheterna inom regionen därför direktbeställningar av tolktjänster till ett värde av cirka 13 miljoner kronor. Konkurrensverkets ansökan riktar sig mot en av dessa beställningar. Enligt Konkurrensverket utgör beställningen en otillåten direktupphandling.

– Det finns en stor risk att en köpare inte erbjuds det konkurrensmässigt bästa priset vid en otillåten direktupphandling. Det är därför viktigt att upphandlande myndigheter har kontroll på sina avtal för att inte riskera att försätta sig i situationer där det saknas utrymme att genomföra väl planerade inköp, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Växjö och yrkar att Region Blekinge döms att betala 960 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Sophia Anderberg, processråd, 08-700 15 63,

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-13

Pressmeddelande11 december 2020