Innehåll på sidan

Telia har inte gjort sig skyldig till otillåtet samarbete

Telia gjorde sig inte skyldig till otillåtet samarbete med konkurrenten Gothnet inför en upphandling i Göteborg 2009. Det slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast i en dom.

Telia och Gothnet dömdes i december 2016 av Patent- och marknadsdomstolen att betala sammanlagt 16 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift för att de hade samordnat sig inför en offentlig upphandling i Göteborg. Gothnet godtog domen, men Telia valde att överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Telia frias nu från skyldigheten att betala konkurrensskadeavgift. Domstolen konstaterar att Telias information till Gothnet om att man inte skulle lämna anbud i upphandlingen var till sin natur ägnad att begränsa konkurrensen. Men med hänsyn till de specifika omständigheterna i just den här upphandlingen utgör informationsutbytet inte en överträdelse av konkurrenslagen. Domstolen var dock inte enig.

– Jag hade givetvis gärna sett att domstolen gått på Konkurrensverkets linje. Nu får vi analysera domen inför fortsatta överväganden om prioriteringar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Målet rörde en upphandling av datakommunikationstjänster som Göteborgs stad genomförde 2009. Staden hade gjort en liknande upphandling några år tidigare och då hade både Telia och stadens egna bolag Gothnet lämnat anbud.

Senast uppdaterad: 2021-03-24

Pressmeddelande13 februari 2018