Innehåll på sidan

Svenska e-handeln med läkemedel störst i Norden

E-handeln med läkemedel varierar stort mellan de nordiska länderna. Den är störst i Sverige och minst i Finland. Att regelverken för försäljning av läkemedel och etablering av apotek kraftigt skiljer sig åt är en viktig förklaring till varför e-handeln ser så olika ut.


De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerar i dag den gemensamma rapporten Online Pharmacy Markets in the Nordics. Rapporten är en beskrivning av nuläget på marknaden för e-apotek i de nordiska länderna. I rapporten diskuteras också vilka förändringar som behövs för att förbättra förutsättningarna för e-handel med läkemedel.

I takt med att konsumenter har blivit allt mer vana vid e-handel har även onlineförsäljningen av läkemedel ökat. Den pågående pandemin och kraven på social distansering har ytterligare gynnat e-apoteken. Men möjligheten att möta konsumenternas efterfrågan på läkemedel via e-apotek skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. En viktig förklaring är stora olikheter i regelverken.

Sverige är det nordiska land som har den största, och snabbast ökande, onlineförsäljningen av läkemedel. Cirka 6 procent av den svenska e-handeln utgörs av försäljning av läkemedel. Som jämförelse har Finland en onlineförsäljning av läkemedel som uppgår till mindre än en procent av den finska e-handelsmarknaden. Skillnaden kan bland annat förklaras med att Finland enbart tillåter apoteksaktörer med fysiska apotek att bedriva e-handel med läkemedel. I Sverige har samtliga svenska apotekskedjor onlineförsäljning, samtidigt som apoteksaktörer som enbart bedriver verksamhet online är tillåtna.

– När Sverige omreglerade apoteksmarknaden 2009 låg fokus på att hela landet skulle ha ökad tillgänglighet till apotekservice och god tillgång på läkemedel. Med undantag för att yrkesgrupper som får förskriva läkemedel inte får äga apotek infördes inga begränsningar i vem som får driva apotek. Det är sannolikt en förklaring till att e-handel med läkemedel har kommit längre i Sverige än i övriga Norden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

De nordiska konkurrensmyndigheterna konstaterar i den aktuella rapporten att det behövs förenklingar av rådande regelverk för att fördelarna med e-handel med läkemedel ska kunna realiseras och bättre komma konsumenterna till nytta. En reformering bör bland annat ske av prisregleringar, inträdeshinder på marknaden och begränsningar i vem som får äga apotek.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Leif Nordqvist, råd, 08-700 16 92,

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Pressmeddelande14 april 2021