Innehåll på sidan

Sundbyberg gjorde flera felaktiga köp av städtjänster

Sundbybergs kommun gjorde en otillåten direktupphandling av lokalvård till stadshuset. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen döms att betala en miljon kronor i upphandlingsskadeavgift.

 

I april 2020 ingick Sundbybergs kommun avtal om lokalvård i stadshuset utan att först ha annonserat upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling. Upphandlingens värde uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverkets utredning visar att Sundbybergs kommun återkommande har tillgodosett sitt behov av städtjänster genom direktupphandlingar. Kommunen saknar upphandlade avtal vad gäller lokalvård för flera verksamhetsområden. Utöver det nu aktuella avtalet gäller det bland annat för äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Konkurrensverket konstaterar också att det finns brister i kommunens dokumentation av ingångna avtal. För vissa tidsperioder och verksamhetsområden saknas dokumentation helt och hållet.

– En upphandlande myndighet måste planera och organisera sina upphandlingar på ett sådant sätt att myndigheten följer lagen om offentlig upphandling. Det inkluderar såväl god framförhållning inför ett köp som en väl fungerande avtalsuppföljning, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Sundbybergs kommun ska betala en miljon kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65, maria.anderssonmuller@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Pressmeddelande1 april 2021