Innehåll på sidan

Stora olikheter i kommunala bostadsföretags borgensavgifter

Någon enhetlig metod för att beräkna borgensavgifter för kommunala bostadsföretag används inte, i stället är det stora olikheter i hur avgifterna beräknas. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Kommunala bostadsföretag ska drivas enligt affärsmässiga villkor. Det innebär bland annat att borgensavgifter också ska sättas affärsmässigt. Konkurrensverket har kartlagt de 100 största kommunala bostadsföretagen och kan konstatera att det är påtagligt stora olikheter i hur borgensavgifterna sätts i olika kommuner.

– Även om det inte finns formella krav på hur borgensavgifter ska beräknas så är det ändå orimligt att komma till så olika resultat när det handlar om likartade verksamheter som mäts. Det säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Rapportens syfte är att visa på de olikheter som finns när olika kommuner beräknar borgensavgifter för sina kommunala bostadsföretag. Några förslag förs inte fram i rapporten.

– Jag förutsätter att de olika aktörerna själva kan vidta lämpliga åtgärder. Vi bidrar med att ta fram ett faktaunderlag i vår rapport, säger Rikard Jermsten.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-08

Pressmeddelande20 december 2019