Innehåll på sidan

Ställningstagande om avtalade handelsmetoder

Konkurrensverket har tagit fram ett ställningstagande om avtalsvillkor omfattas av begreppet handelsmetod i lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Den 1 november 2021 trädde lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) i kraft. I samband med att lagen trädde i kraft har det framkommit att det råder oklarheter om avtalade handelsmetoder omfattas av begreppet handelsmetod enligt LOH och därför kan förbjudas. I detta ställningstagande avser Konkurrensverket att ge vägledning i frågan.

Genom den ökade tydligheten blir det förhoppningsvis enklare för berörda parter att veta vad som gäller och hur de ska agera för att följa lagen. På så sätt får vi en högre regelefterlevnad, vilket ligger i linje med att ha en effektiv tillsyn.

Det är särskilt viktigt när det kommer till lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, eftersom lagen nyss trätt i kraft och medför stora förändringar för aktörerna i livsmedelskedjan.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-04-07

Nyhet7 april 2022