Innehåll på sidan

Södertäljes tilldelning av koncession var otillåten

Tilldelningen av kontrakt för driften av Södertälje gästhamn följde inte lagen om upphandling av koncessioner, och var därför en otillåten direktupphandling. Det menar Konkurrensverket som nu går till domstol och kräver att kommunen döms att betala 875 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Södertälje kommun tilldelade kontraktet avseende driften av gästhamnen i Södertälje utan föregående annonsering. Enligt Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över lagen om upphandling av koncessioner (LUK), så är det frågan om en otillåten direktupphandling.

– På motsvarande sätt som inköp av andra varor och tjänster ska annonseras och konkurrensutsättas, så ska även koncessioner annonseras innan avtal skrivs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

En viktig fråga i målet är hur värdet på koncessionen ska beräknas. Lagen säger att värdet ska baseras på den sammanlagda omsättningen under koncessionsavtalets löptid. I detta fall beräknar Konkurrensverket det totala värdet av koncessionen till närmare 11 miljoner kronor.

– Domstolens tolkning av bestämmelserna om värdering av koncessionskontrakt kan ge viktig vägledning för andra likartade upphandlingar, säger Rikard Jermsten.

Nu vänder sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att Södertälje döms att betala 875 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för den otillåtna direktupphandlingen.

En koncession är ett kontrakt mellan en upphandlande myndighet och en koncessionshavare, till exempel en leverantör av tjänster, där leverantören har rätt till ersättning helt eller delvis från sina kunder i stället för den upphandlande myndigheten.

Detta är första gången som Konkurrensverket går till domstol för att pröva en otillåten direktupphandling som skett i strid mot LUK.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-25

Pressmeddelande17 maj 2018