Innehåll på sidan

Särskild undersökning av Tempcons förvärv av Lincargo

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska Tempcon Groups förvärv av Lincargo.

Den 5 juli 2021 inkom logistikkoncernen Tempcon Group AB med en anmälan om företagskoncentration. Den anmälda koncentrationen rör förvärv av företaget Lincargo AB. Företagen bedriver verksamhet inom temperade vägtransporter, eller kyltransporter. Parterna tillhandahåller även lager- och terminaltjänster som en del av sina transporttjänster.

Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av den planerade koncentrationen går det inte att utesluta att affären kan komma att hämma en effektiv konkurrens.

För att Konkurrensverket ska kunna ta ställning till koncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som affären kan komma att medföra. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Konkurrensverket har nu ytterligare tre månader på sig att utreda ärendet. Senast den 9 november 2021 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om den ska förbjudas.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-08-10

Nyhet10 augusti 2021