Innehåll på sidan

Sammanslagningen av Altia och Arcus godkänns efter åtaganden

Konkurrensverket godkänner sammanslagningen av Altia och Arcus. Godkännandet villkoras av att Altia och Arcus genomför frivilliga åtaganden som åtgärdar de negativa effekter på konkurrensen som skulle kunna ha uppstått till följd av affären.

Affären innebär att finska Altia Plc och norska Arcus ASA kommer att slå samman sina respektive affärsverksamheter. Under november 2020 anmälde Altia och Arcus sammanslagningen till Konkurrensverket för prövning enligt konkurrenslagen. Sammanslagningen har även anmälts till konkurrensmyndigheterna i Norge och Finland.

Båda företagen producerar, importerar, exporterar, säljer och distribuerar både sina egna och andra producenters drycker, i synnerhet vin och spritdrycker. Efter att ha genomfört en särskild undersökning, har Konkurrensverket funnit att sammanslagningen riskerar att medföra betydande konkurrenshämmande effekter på marknaderna för försäljning av kryddat brännvin/akvavit, cognac och vodka/okryddat brännvin, särskilt genom att en dominerande ställning skapas eller förstärks.

Altia och Arcus inkom i april 2021 med frivilliga åtaganden i syfte att avhjälpa de konkurrensproblem som Konkurrensverket identifierat. Åtagandena innebär bland annat att Altia och Arcus kommer att avyttra brännvinsmärkena Skåne Akvavit och Hallands Fläder, vodkamärket Dworek samt antingen avyttra cognacsmärket Grönstedts eller underlicensiera cognacsmärket Braastad till ett oberoende företag.

Konkurrensverket bedömer att åtagandena är tillräckliga för att sammanslagningen inte påtagligt ska hämma konkurrensen och lämnar därför sammanslagningen utan åtgärd.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Nyhet15 april 2021