Innehåll på sidan

Säkerställ konkurrensneutralitet vid genomförandet av elmarknadsdirektivet

Konkurrensverket har yttrat sig över Energimarknadsinspektionens rapport "Oberoende aggregatorer: Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet".

Energimarknadsinspektionen föreslår ett antal ändringar i ellagen som i enlighet med EU-direktiv ska möjliggöra för så kallade oberoende aggregatorer att träda in på elmarknaden och erbjuda sina tjänster.

I Konkurrensverkets yttrande kommenterar vi ett flertal aspekter i lagförslagen utifrån en ambition att säkerställa konkurrensneutralitet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-06-30

Nyhet30 juni 2021