Innehåll på sidan

Rikta mediestöd till ”vita fläckar”

Stöd till lokal journalistik bör företrädesvis gå till verksamheter med stark lokal förankring framför stöd till etablerade medieföretag som utvidgar sin verksamhet. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket har yttrat sig över ett förslag till föreskrifter om mediestöd där frågan om stöd till journalistik i vissa områden, så kallade ”vita fläckar”, där det i dag saknas mediebevakning.

I yttrandet till regeringen framhåller Konkurrensverket att stöd till verksamheter med stark lokal förankring bör prioriteras framför stöd till etablerade medieföretag som utökar sin nyhetsbevakning till det aktuella området.

Vid fördelning av innovations- och utvecklingsstöd bör Mediestödsnämnden beakta mediekoncerners möjligheter att dela kostnader inom koncernen, vilket rimligtvis minskar dessa företags behov av stöd, framhåller Konkurrensverket.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-01

Nyhet17 januari 2019