Innehåll på sidan

Riksrevisionen har granskat Konkurrensverkets tillsyn

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn. Fokus har varit att granska om tillsynsarbetet sker på ett effektivt sätt, och om myndigheten ingriper välgrundat och effektivt mot marknadsskadliga beteenden.

Nu har Riksrevisionen publicerat granskningsrapporten.

– Riksrevisionens granskningar av statliga myndigheters effektivitet bidrar till en ökad insyn i myndigheternas arbete, och stärker tilliten till statsförvaltningen. Granskningsrapporten ger oss externa perspektiv på de utvecklingsinsatser vi bör göra för att bli ännu mer effektiva i vårt tillsynsarbete, säger generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket kommer nu att arbeta vidare med de rekommendationer som Riksrevisionen har presenterat.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-07

Nyhet8 oktober 2019