Innehåll på sidan

Räkfrossa var otillåten direktupphandling

Affärsverken Karlskrona AB följde inte upphandlingsreglerna när bolaget ingick avtal om flera arrangemang av räkfrossa till ett värde av 1,6 miljoner kronor. Konkurrensverket anser att det är fråga om en otillåten direktupphandling och yrkar nu att bolaget döms att betala 120 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Det kommunala bolaget Affärsverken Karlskrona AB arrangerar vid flera tillfällen per år räkfrossa på sina egna båtar. Den mat och dryck som erbjuds passagerarna på de chartrade båtturerna serveras av en leverantör som har anlitats av bolaget.

I november 2019 ingick bolaget avtal om räkfrossa med en leverantör av mat och dryck utan att först ha annonserat upphandlingen. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2020 och upphör att gälla den 31 december 2020 men kan förlängas och löpa som längst i fyra år. Uppdraget omfattar 19 planerade räkfrossor per år till ett värde av totalt 1 667 235 kronor vilket innebär att upphandlingens värde överskrider gränsen för när direktupphandling får göras. Enligt Konkurrensverket är det fråga om en otillåten direktupphandling.

Som skäl till direkttilldelningen av kontraktet har bolaget angett att de anser att det rör sig om en koncession, det vill säga ett kontrakt där leverantören av tjänsten helt eller delvis får betalt genom att utnyttja den tillhandahållna tjänsten för att öka sin egen försäljning till sina kunder.

– Vi ser emellanåt olika kontraktstilldelningar som inte har annonseras under förevändningen att det är en koncession. Det är därför viktigt att vi som tillsynsmyndighet agerar i frågan, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket ansöker nu hos Förvaltningsrätten i Växjö att Affärsverken Karlskrona AB döms att betala 120 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65, maria.anderssonmuller@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-13

Pressmeddelande20 november 2020