Innehåll på sidan

Positivt med samma krav på minskade utsläpp på bensin och diesel

Konkurrensverket tillstyrker förslaget att ställa samma reduktionskrav, det vill säga krav på minskade växthusgasutsläpp, på bensin och diesel.

Det framgår av ett yttrande över regeringens utredning ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel”.

Konkurrensverket tillstyrker även att rena och höginblandade flytande drivmedel ska inkluderas i redaktionspliktssystemet och delar bedömningen att på sikt överföra systemet i ett system med överlåtbara utsläppsrätter för drivmedelförsäljning.

Att skapa en marknad för utsläppsrätter och styra deras knapphet är ett effektivt sätt att åstadkomma minskade utsläpp. Så länge man bibehåller reduktionspliktssystemet är det samtidigt viktigt att likabehandla olika bränslen avseende den beslutade utsläppsreduktionen, framhåller Konkurrensverket.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-09-07

Nyhet7 september 2021