Innehåll på sidan

Polisen gjorde otillåtet köp av bärgningstjänster

Polismyndigheten har under flera år köpt bärgningstjänster utan att ha korrekt upphandlade avtal på plats. Nu yrkar Konkurrensverket att Polismyndigheten ska betala två miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Polisen har under flera år saknat ramavtal för sitt återkommande behov av bärgningstjänster. Eftersom myndigheten inte har upphandlat nya ramavtal i takt med att de gamla har löpt ut har ramavtal saknats under en period som i huvudsak sträcker sig från 2017 till 2020. Under perioden har myndigheten i stället tilldelat leverantörer av bärgningstjänster enskilda uppdrag utan att de först har annonserats enligt lagen om offentlig upphandling.

Konkurrensverket anser att Polismyndigheten har gjort en otillåten direktupphandling och uppskattar upphandlingens värde till cirka 30 miljoner kronor.

– En upphandlande myndighet måste ha sådana rutiner på plats att organisationen följer lagen om offentlig upphandling. Utan god kontroll på sina avtal riskerar myndigheten att inköpen blir dyrare. Det blir dessutom svårare att följa upp kvaliteten på de tjänster som levereras, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och ansöker om att Polismyndigheten ska betala två miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, Marie.StrombergLindvall@kkv.se
Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65, Maria.AnderssonMuller@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-06-10

Pressmeddelande10 juni 2021