Innehåll på sidan

Personuppgiftsincident anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten

Konkurrensverkets e-postserver blev under helgen 6–7 mars 2021 utsatt för ett intrång. Intrånget var möjligt på grund av en teknisk sårbarhet i Konkurrensverkets system.

Sårbarheten upptäcktes och åtgärdades omedelbart den 8 mars 2021. Konkurrensverket har genomfört en internutredning och konstaterat att sårbarheten är åtgärdad samt att intrånget inte påverkat andra system. Det har dock inte varit möjligt att klargöra om några personuppgifter i e-postservern obehörigen tagits del av eller påverkats på annat sätt. Det är av den anledningen inte möjligt att avgöra om och i så fall vilka registrerade som påverkats av intrånget. Det kan dock inte uteslutas att personuppgifter har hamnat i orätta händer.

Konkurrensverket har anmält personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten. Om du har frågor om det som inträffat kan du kontakta Konkurrensverkets dataskyddsombud.

Mer information om vår behandling av personuppgifter och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Nyhet8 april 2021