Innehåll på sidan

Otillåtna upphandlingar av hyrläkare

Landstingen i Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten gjorde under 2017 otillåtna direktupphandlingar av bemanningstjänster. Det handlade om specialistläkare som direktupphandlades eftersom en gemensam annonserad upphandling hade försenats. Förseningen berodde dels på att landstingen hade annonserat upphandlingen för sent, dels på överprövning i domstol.

– Otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Det sammanlagda värdet av direktupphandlingarna uppgick till närmare 778 miljoner kronor. Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätterna i Luleå, Härnösand och Umeå och kräver att de fyra landstingen döms att betala böter/upphandlingsskadeavgift enligt följande: Jämtland Härjedalen 3,5 miljoner, Norrbotten 4 miljoner, Västernorrland 5,5 miljoner och Västerbotten 4,2 miljoner kronor.

– Att hamna i ett avtalslöst tillstånd är inte bra. Särskilt när det handlar om komplicerade anskaffningar är det viktigt att planera och organisera sina upphandlingar på ett sådant sätt att man kan annonsera dem i god tid, säger Rikard Jermsten.

– När upphandlingar genomförs gemensamt genom ett ombud, i detta fall ett av de fyra landstingen, har varje upphandlande myndighet fortfarande ett eget ansvar att se till att upphandlingslagstiftningen följs.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-31

Pressmeddelande3 december 2018