Innehåll på sidan

Nya digitala marknader förbättrar konkurrensen

E-handel och delningsekonomi bidrar till förbättrad konkurrens. Nya digitala plattformar gör det möjligt att nå kunder över stora avstånd, och använda resurser mer effektivt. Det framhåller Konkurrensverket i en ny rapport som överlämnats till regeringen

Att e-handeln växer är nog de flesta medvetna om. Men e-handel med livsmedel går än så länge trögt på landsbygden där effektiva transporter saknas. E-handel ger konsumenter bättre möjligheter att köpa varor från andra länder, men så kallad geografisk blockering från företag kan göra det svårt för konsumenter att handla över nationsgränser.

– Pristransparensen har ökat på gott och ont. Konsumenter får enklare att jämföra priser på varor och tjänster, men ökad transparens kan också förenkla för företag att samordna sina priser, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

– Vår allra viktigaste utmaning i den nya ekonomin är att se till så att ny teknik inte används för prissamordning, trots att sådan kan bli lättare att genomföra.

Nya elektroniska plattformar, tillsammans med nya betalningslösningar, skapar möjligheter för en delningsekonomi där fler kan dela på resurser. Det gäller till exempel bostäder eller transporter. Detta är än så länge en ytterst liten del av den totala ekonomin, men den kan komma att växa. I Sverige är viljan att dela med sig dock lägre än viljan att använda andras ägodelar, vilket kan fungera dämpande på utvecklingen.

Ett viktigt inslag i den nya delningsekonomin är nätverkseffekter, som innebär att kundnyttan kan öka ju fler som använder en viss plattform. Vissa marknader kan därför koncentreras till en eller ett fåtal plattformar som får stora skalfördelar. Det kan ställa den gamla sanningen, att det alltid är bra med fler företag, på ända.

– Vi ser att plattformsföretagen kan växa mycket snabbt med hjälp av nätverkseffekter och ny teknik. Det finns därmed en risk att de största företagen växer sig ännu starkare på marknaden. När de digitala marknaderna utvecklas så snabbt är det viktigt att vi framöver håller dem under kontinuerlig uppsikt för att hinna ingripa i tid, säger Karin Lunning.

Rapporten ”Konkurrens och tillväxt på digitala marknader” är skriven av Konkurrensverket på regeringens uppdrag.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-09

Pressmeddelande6 mars 2017