Innehåll på sidan

Motivera varför upphandlingen inte delas

Fler än hälften av granskade kommuner har brister i hur de motiverar att inte dela upp kontrakt så att fler små och medelstora företag kan lägga anbud. Enligt upphandlingsreglerna ska det motiveras varför större upphandlingar inte delas upp, men ofta följs inte lagen.

Det visar en ny kartläggning som Konkurrensverket gjort, och som redovisas i rapporten ”Dela upp eller motivera i upphandlingen”.

Det är ett lagkrav att motivera skriftligen om man väljer att inte dela upp vissa kontrakt i mindre separata delar. Regeln infördes den 1 januari 2017. Detta är den så kallade regeln om motiveringsskyldighet (4 kap. 14 § LOU).

Avsikten med regeln är att skapa möjlighet för fler mindre företag att lägga anbud.

– När fler små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud stärks konkurrensen och innovationskraften. Det bidrar till ekonomisk tillväxt, och till bättre hushållning med skattebetalarnas pengar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

En oroande trend under senare år är att det genomsnittliga antalet anbud per upphandling sjunker. Ofta är det bara ett företag som lägger anbud.

– Vi måste se vad som ligger bakom den negativa trenden att det blir färre anbud, och samtidigt motarbeta den. Om antalet genomsnittliga anbud fortsätter att minska riskerar vi att få sämre beslutsunderlag vid framtida offentliga inköp, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket uppmanar nu alla upphandlande myndigheter att alltid överväga om det är möjligt att dela upp upphandlingar i mindre delar. Det är också viktigt att säkerställa att rutiner finns för var och hur det ska anges att en upphandling inte har delats upp.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-26

Pressmeddelande26 november 2018