Innehåll på sidan

Lunds universitet brast i kontroll vid inköp

Konkurrensverket kräver att Lunds universitet döms att betala sammanlagt 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för fyra olika otillåtna direktupphandlingar.

Konkurrensverket har gjort en fördjupad undersökning av inköp som gjorts av Lunds universitet. Som en följd av undersökningen lämnar Konkurrensverket i dag in fyra ansökningar med krav på böter/upphandlingsskadeavgift till förvaltningsrätten.

Utöver de fyra otillåtna direktupphandlingarna konstaterar Konkurrensverket att en stor mängd direktupphandlingar har gjorts av olika beställare ute i organisationen och att universitet saknat en övergripande kontroll av de samlade inköpen. Konkurrensverket konstaterar också att flera inköp gjorts efter muntliga överenskommelser trots lagens krav på dokumentation.

– Det är viktigt att följa upphandlingsreglerna. När offentliga inköp görs utan kontroll, eller utan dokumentation, är det svårt att veta om inköpen motsvarar organisationens behov och det blir svårt att kontrollera de leverantörer man vänder sig till. Dessutom ökar risken för korruption, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Avsikten med en fördjupad upphandlingsgransking av den här typen är att identifiera eventuella brister, och för att undvika framtida överträdelser. Samtidigt vill vi berätta för andra upphandlade myndigheter hur de kan undvika att bryta mot reglerna.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö med kravet att Lunds universitet döms att betala sammantaget 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Det handlar om inköp av budtjänster (kontraktsvärde drygt tre miljoner kronor), resor (637 000 kronor), byggvaror (613 000 kronor) och konferensverksamhet (954 000 kronor).

Konkurrensverket ser det som en försvårande omständighet att flera otillåtna upphandlingar har genomförts under en begränsad period.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-26

Pressmeddelande30 augusti 2018