Innehåll på sidan

Lämna synpunkter på ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i förhållande till ÄTA-bestämmelserna

Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till ställningstagande.

Vid upphandling av byggentreprenader används ofta standardavtal som reglerar parternas rättigheter. AB 04 är ett sådant standardavtal. Byggentreprenadkontrakt är ofta föremål för ändringar och i AB 04 regleras förutsättningarna för att genomföra så kallade ÄTA-arbeten, det vill säga ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten.

Ett upphandlingspliktigt kontrakt eller ramavtal får som utgångspunkt inte ändras utan en ny annonserad upphandling. I LOU finns dock undantagsbestämmelser som tillåter ändringar i vissa fall. Det kan exempelvis vara tillåtet att göra ändringar i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul. En fråga som gett upphov till diskussion är om ÄTA-bestämmelserna i AB 04 uppfyller kraven på ändrings- eller optionsklausuler i 17 kap. 10 § LOU. Frågan har inte behandlats i förarbetena och det saknas vägledande rättspraxis.

Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till ställningstagande på hur kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU förhåller sig till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Innan vi fattar ett slutligt beslut om ställningstagandets utformning bjuder vi in intressenter att lämna eventuella synpunkter.

Lämna synpunkter skriftligen

Välkommen med dina synpunkter på vårt förslag till ställningstagande senast den 31 maj 2024.

Om du har synpunkter på förslaget till ställningstagande, skicka dem till . Ange gärna ”Synpunkter på ställningstagande om ändringar enligt ÄTA-bestämmelserna, dnr 651/2023” i ämnesfältet.

Om du har frågor kring vårt förslag till ställningstagande går det också bra att kontakta:
Therése Westermark, enhetschef,

Lämna synpunkter muntligen

Nu erbjuder vi en möjlighet att även framföra synpunkter till oss muntligen vid två möten. Läs mer och anmäl dig här.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Nyhet3 maj 2024