Innehåll på sidan

Lämna synpunkter på ställningstagande om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument

Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till ställningstagande om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument. Konkurrensverket välkomnar synpunkter på utkastet till ställningstagande.

I offentliga upphandlingar förekommer det att upphandlande myndigheter hänvisar till standarder och standardavtal som inte bifogas, som en del av upphandlingsdokumenten.

Standarder och standardavtal innehåller i regel färdiga krav och villkor som används för att underlätta och effektivisera upphandlingar. Standarder används vid upphandling av en rad olika upphandlingsföremål inom olika branscher och kan exempelvis avse certifiering, ledningssystem och ackreditering. Inom vissa branscher, exempelvis entreprenadbranschen, används standardavtal i särskilt stor utsträckning. Tillgång till standarder och standardavtal är i regel förenade med kostnader.

Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till ställningstagande om detta i förhållande till kravet på kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument i LOU. Innan vi fattar ett slutligt beslut om ställningstagandets utformning bjuder vi in intressenter att lämna eventuella synpunkter.

Lämna synpunkter skriftligen

Välkommen med dina synpunkter på vårt förslag till ställningstagande senast den 31 maj 2024.

Om du har synpunkter på förslaget till ställningstagande, skicka dem till . Ange gärna ”Synpunkter på ställningstagande om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument, dnr 232/2024” i ämnesfältet.

Om du har frågor kring vårt förslag till ställningstagande går det också bra att kontakta:
Therése Westermark, enhetschef,

Lämna synpunkter muntligen

Nu erbjuder vi en möjlighet att även framföra synpunkter till oss muntligen vid två möten. Läs mer och anmäl dig här.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Nyhet3 maj 2024