Innehåll på sidan

Konkurrensverkets yttrande över ändringar i upphandlingsförordningen

Konkurrensverket har yttrat sig över de ändringar som föreslås i upphandlingsförordningen med anledning av det nya regelverket om upphandlingsstatistik.

Konkurrensverket konstaterar att promemorians förslag på ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik är en konsekvens av de ändringar som kommer träda i kraft i upphandlingslagarna den 1 januari 2021 eftersom riksdagen har beslutat om förslagen i propositionen statistik på upphandlingsområdet (prop. 2018/19:142).

Konkurrensverket anser att även om det finns delar i promemorians förslag som bör ändras är det endast de mest angelägna ändringarna för att regelverket ska kunna fungera från den 1 januari 2021 som bör göras nu. Övriga förändringar bör, även om de också är av vikt, lämpligen avvakta till något av de två revideringstillfällen som redan är kända.

Exempel på sådant som bör omhändertas redan nu är att upphandlingsförordningens paragrafer om vad en annons ska innehålla blir konsekvent utformade och att skyldigheten att efterannonsera bör begränsas till kontrakt och ramavtal som överstiger direktupphandlingsgränsen.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-09

Nyhet6 maj 2020